Дневни редови

Решение за свикување на 1.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 2.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 3.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 4.та Седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 5.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 6.та седница на Советот на Општина Берово finale

Решение за свикување на 7.та седница на Советот на Општина Берово – финале

Решение за свикување на 8.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 9.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 10.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 11 свечена седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 12.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 13.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 14.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 15.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 16.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 17.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 18.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 19.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 20.та седница на Советот на Општина Берово усвоен

Решение за свикување на 21.та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 22 ра седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 23 свечена седница на Советот на Општина Берово 2019 година

Решение за свикување на 24-та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 25-та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 26-та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 27-та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 28-та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 29-та седница на Советот на Општина Берово усвоено

Решение за свикување на 30-та седница на Советот на Општина Берово

Решение за свикување на 31 Седница на Совет

Решение за свикување на 32 та Седница на Совет

Решение за свикување на 33 Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на 34 тата Седница

РЕШЕНИЕ за свикување на 35 тата Седница

РЕШЕНИЕ за свикување на 36 тата Седница

Решение за свикување на 37 та свечена седница на Советот на Општина Берово 2019 година

Решение за свикување на 38-та Седница на Совет

Решение за свикување на 39 Седница на Совет

Решение за свикување на 40-та Седница на Совет

Решение за свикување на 41 Седница на Совет

Решение за свикување на 42-та Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на 43-ТА Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на 44-та Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на 45-та Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на 46-та Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на 47-та Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на 48-та Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на  49 Седница на Совет

РЕШЕНИЕ за свикување на 50-та Седница на Совет

Горе