Слободен пристап до информации

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Берово, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006) го определи:

Биљана Каламадевска – вработен во општинската администрација на Општина Берово на работно место – Соработник за односи со јавност за службено лице задолжено за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Општина Берово.

Согласно законот за информации од јавен карактер, барање до општина Берово можат да поднесат сите, во писмена форма до архивата на општина Берово или преку е-маил [email protected] .

Општина Берово, одговара на барањата за пристап на нформавии од јавен карактер, веднаш, а доколку барањето е пообенмо го почитува законски предвидениот рок.

телефон (033) 471-057

e-mail: [email protected]

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува  е достапна  до јавноста преку:

– огласна табла  во општината и

– преку веб страната; www.berovo.gov.mk

На следните линкови може да ги преземете:

Горе