Слободен пристап до информации

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Берово, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006) го определи:

Биљана Каламадевска – вработен во општинската администрација на Општина Берово на работно место – Соработник за односи со јавност

телефон (033) 471-057

e-mail: [email protected]

за службено лице задолжен за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Општина Берово.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува  е достапна  до јавноста преку:

– огласна табла  во општината и

– преку веб страната; www.berovo.gov.mk

На следните линкови може да ги преземете:

Горе