Комисии

Комисии 2017-2021

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на Општина Берово

-Гоце Ружински- претседател

-Славица Фурнаџиска – член

-Даниела Кржовска – член

-Предраг Монев- член

-Драган Мустачки- член

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Советот на Општина Берово

-Јован Матеничарски – претседател

-Герасим Гриовски- член

-Горан Фидански- член

-Драган Мустачки- член

-Габриела Чучурска- – член

Комисија за општествени дејности на Советот на Општина Берово

-Славица Фурнаџиска – претседател

-Јованка Василевска – Петрушева – член

-Јован Ковачовски – член

-Фахрудин Мустафов – член

-Благица Русковска- член

Комисија за статут и прописи на Советот на Општина Берово

-Даниела Кржовска- претседател

-Јован Матеничарски- член

-Александар Чамовски – член

-Драган Мустачки- член

-Емилија Пачемска – член

Комисиja за еднакви можности на Советот на Општина Берово

-Емилија Пачемска- претседател

-Благица Русковска – член

-Фахрудин Мустафов- член

-Даниела Кржовска – член

-Јованка Василевска – Петрушева – член

Комисија за јавни дејности на Советот на Општина Берово

-Јованка Василевска – Петрушева – претседател

-Славица Фурнаџиска – член

-Александар Чамовски – член

-Габриела Чучурска- член

-Драган Мустачки – член

Комисија за одбележување на празници и доделување на награди и признанија на Советот на Општина Берово

-Александар Чамовски- претседател

-Горан Фидански- член

-Даниела Кржовска – член

-Предраг Монев – член

-Фахрудин Мустафов- член

Комисија за процена на штети од елементарни непогоди за подрачјето на Општина Берово

  1. Елен Качулачка – претседател
  2. Весна Севдинска – член
  3. Кирил Свинарски- член
  4. Марија Андовска – ¬член
  5. Зоран Аговски – член
  6. Марија Шуманска- член
  7. Милица Дракалска- член

Комисија за унапредување на паравата на пациентите на Општина Берово

1.Венко Пашалиски- претседател

2.Надица Ачовска – член

3.Верица Мачевска – член

4.Славјанка Џаферовска – член

5.Наташа Муцунска – член

6.Љупчо Русковски – член

7.Сања Скендерска – член

8.Душица Скендерска – член

9.Билјана Ајтовска – член

Горе