Е-Општина

Офицер за заштита на лични податоци

Во согласност со Законот за заштита на лични податоци, Ве информираме дека определено лице како Офицер за заштита на лични податоци во ЕЛС Општина Берово е:

Блаже Буровски – Соработник -општинско услужен центар

тел: 033/471-057 локал 114 078/226-823

емаил: [email protected]

Лица за комуникација со лица со пречки во развојот

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека во согласност со законските норми, Општина Берово во рамките на своето работење номинираше лица за комуникација со лица со пречки во развојот.

Номинирани лица се:

Александар Ружински

Тел:033/471-057 локал 106

email: [email protected]

 

Зорица Ризовска – заменик

Тел:033/471-057 локал 108 и 109

email: [email protected]

Горе