Соопштенија

Механизам за жалби и поплаки за реализација на Проект ,,Реконструкција на улици во с. Двориште”

Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектот Владата на Република Северна Македонија обезбеди финансиска подршка од Светска Банка за подобрување на локалната патна мрежа и условите за живеење во општините на Единиците на локалната самоуправа (ЕЛС). За целите на реконструкција на постојната локална патна инфраструктура (урбаните/руралните улици, регионалните и локалните патишта), пешачките [...]

Започна реализацијата на проект за реконструкција на улици во Двориште

Во с. Двориште се започна со реализацијата на проектот ,,Реконструкција на улици во с. Двориштe- Општина Берово" како еден капитален проект од огромно значење за селото. Главната цел на овој проект е да се подобри моменталната состојба на патната инфраструктура во село Двориште, преку надградба на четири краци, во должина од околу 2.900m. Проектните активности [...]

Заради заштита на колективното здравје, карневалот ,,Ратевски бамбурци” , нема да се одржи

Ве известуваме дека карневалот ,,РАТЕВСКИ БАМБУРЦИ”, кој ја негува  традицијата 6 века по ред,  низ една паганска доба, фолклор и поворки под маски, оваа година е откажан, заради спречување на ширење на корона вирусот. Со страшни маски против злите души, со црни прсти против страшни болести, со силен екoт против лошотиите, се’ на се’ за [...]

Дератизација на територијата на Општина Берово на 23.12.2020

Дератизација во Берово на 23.12.2020 Се известуваат жителите на Општина Берово дека утре 23.12 2020 на територијата на Општина Берово, во периодот од 09.00 до 15.00 часот, ќе се врши дератизација на канализациониот систем. Дератизацијата се прави со парафински блокови за заштита од глодари и други штетници.

Информации за инсталирање на апликација за користење на податоците од поставената агрометеоролошка станица во Берово

Почитувани, Во близина на имотот на ,,Малеш Бреза”, на влезот во Берово, неодамна е поставена агро-метеоролошка станица за заштита на земјоделските култури. Станицата има софтвер, кој на секои 10 минути ги мери и ги запишува податоците, кои потоа се трансферираат на сервер, од каде се праќаат на мобилна апликација која е достапна за сите граѓани [...]

Подобрена транспарентност Општина Берово доби нова веб страна

Започна да функционира новата ВЕБ страна на Општина Берово, што ќе ја зголеми транспарентноста и отчетноста на локалните власти во Берово и дополнително ќе обезбеди полесен пристап до услугите за граѓаните. Согласно програмата за комуникации за 2020 година на Општина Берово,  новата веб страница, ги содржи сите потребни алатки, кои треба да ги имплементираат принципите [...]

Подади рака, биди волонтер, биди хуман

Почитувани граѓани,  Во услови на светска пандемија предизвикана од вирусот Ковид-19, взаемната грижа, едни за други и поддршката за најранливите категории треба да бидат основите, во кои би го пронашле полесното справување со кризата, за сите нас.    Кризата посебно ги погодува индивидуите и семејствата во социјален ризик на кои им е неопходна нашата помош. [...]
Горе