Соопштенија

Објава на одлуки за избор на кандидати по интерен оглас за унапредување број 01/2021

Врз основа на Интерниот оглас за унапредување на 2 административни службеници бр.  01/2021 од 25.3.2021 година, а согласно финалната ранг листа на интервјуираните кандидати и предлог одлуката за избор на прворангираниот кандидат со бр. 04-1181/3 од 9.4.2021 година, Градоначалникот на Општина Берово, ги донесе, следните одлуки: 1. Одлука за избор на кандидат по интерен оглас [...]

Доколку имате кабаст или градинарски отпад, јавете се на 076/261-864 Заедно за почисто Берово!

ЈПКР "УСЛУГА" Берово, ги повикува, граѓаните, кои имаат кабаст и градинарски отпад,  во поголема количина да се најават на број 076 261 864,  како би се пристапило кон негово организирано подигнување.  Напомена :  Доколку имате потреба од ваква услуга навремено да го класирате и уредно складирате отпадот, како би можеле екипите на ЈПКР ,,Услуга", непречено [...]

РЕШЕНИЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА

Берово, 29.03.2021   I.1) Назив на постапката: „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на Општина Берово во рамките на проектот CB006.2.12.117“ I.2) Референтен бр. на постапката: CB006.2.12.117 – LP/01 I.3) Датум на објава: 08.03.2021 II.1) Одлука за откажување на тендерската постапка: Општина Берово како корисник на грант според договор бр. РД-02-29-234/30.12.2020 (во [...]

Јавен оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Берово”

Општина Берово објавува оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Берово” CB006.2.12.117 – LP/01, со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија број на повикот 2014TC16I5CB006-2018-2. Тендерското досие е достапно на следниве веб-страници: Тендерско досие  Документите можете да [...]

Конкурс за пријавување на кандидати за спроведување на попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, во 2021 година

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика, објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и [...]

ЈАВЕН КОНКУРС за изработка на идеен проект за подигање на спомен обележје на четворицата бранители, кои загинаа во воениот конфликт во 2001 година

Врз основа на член 10 став 1 алинеја 1 и член 11, а во врска со член 18 став 3 од Законот за меморијалните споменици и спомен – обележјата (Сл. весник на РМ бр.66/04, 89/08 и 152/15),  Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Берово бр. 09-4039/1 од 15.12.2020 [...]

Механизам за жалби и поплаки за реализација на Проект ,,Реконструкција на улици во с. Двориште”

Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектот Владата на Република Северна Македонија обезбеди финансиска подршка од Светска Банка за подобрување на локалната патна мрежа и условите за живеење во општините на Единиците на локалната самоуправа (ЕЛС). За целите на реконструкција на постојната локална патна инфраструктура (урбаните/руралните улици, регионалните и локалните патишта), пешачките [...]

Започна реализацијата на проект за реконструкција на улици во Двориште

Во с. Двориште се започна со реализацијата на проектот ,,Реконструкција на улици во с. Двориштe- Општина Берово" како еден капитален проект од огромно значење за селото. Главната цел на овој проект е да се подобри моменталната состојба на патната инфраструктура во село Двориште, преку надградба на четири краци, во должина од околу 2.900m. Проектните активности [...]

Заради заштита на колективното здравје, карневалот ,,Ратевски бамбурци” , нема да се одржи

Ве известуваме дека карневалот ,,РАТЕВСКИ БАМБУРЦИ”, кој ја негува  традицијата 6 века по ред,  низ една паганска доба, фолклор и поворки под маски, оваа година е откажан, заради спречување на ширење на корона вирусот. Со страшни маски против злите души, со црни прсти против страшни болести, со силен екoт против лошотиите, се’ на се’ за [...]

Дератизација на територијата на Општина Берово на 23.12.2020

Дератизација во Берово на 23.12.2020 Се известуваат жителите на Општина Берово дека утре 23.12 2020 на територијата на Општина Берово, во периодот од 09.00 до 15.00 часот, ќе се врши дератизација на канализациониот систем. Дератизацијата се прави со парафински блокови за заштита од глодари и други штетници.
Горе