Информации за седници на совет

Советот на Општина Берово, денес, ја одржа својата 46 Седница

 Советот на Општина Берово, на денешната 46-та Седница, ги усвои следните одлуки:  Записник од одржана 45-та Седница на Совет на Општина Берово; Заклучок за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово за 2020 година, сметка за сопствени приходи; Заклучок за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Дом [...]

Советот на Општина Берово, денеска ја одржа својата 45-та Седница

На 45 -тата седница на Совет на Општина Берово, беа донесени следниве одлуки: Записник од одржана 44-та Седница на Совет на Општина Берово; Предлог Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување; Годишен извештај за реализација на програмата Г1 за подршка на локалниот економски развој на Општина Берово [...]

Советот на Општина Берово, утре ќе ја одржи својата 45-та Седница

На дневниот ред на 45-тата Седница на Совет на Општина Берово, која ќе се одржи утре, со почеток во 08:00 часот, ќе се најдат следниве точки: Записник од одржана 44-та Седница на Совет на Општина Берово; Предлог Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување; Годишен извештај за [...]

Усвоен Буџетот на Општина Берово за 2021 година

Со 9 гласа ЗА и 6 воздржани, денеска, е усвоен Буџетот на Општина Берово за 2021 година. Вкупниот Буџет на Општина Берово за 2021 година е проектиран на сума од 298.686.000,00 денари. На изготвувањето на Буџетот, му претходеа предлози од граѓаните, неформални средби со граѓани, на кои што беа истакнувани приоритетите и потребите на граѓаните. [...]
Горе