Информации за седници на совет

Усвоен Буџетот на Општина Берово за 2021 година

Со 9 гласа ЗА и 6 воздржани, денеска, е усвоен Буџетот на Општина Берово за 2021 година. Вкупниот Буџет на Општина Берово за 2021 година е проектиран на сума од 298.686.000,00 денари. На изготвувањето на Буџетот, му претходеа предлози од граѓаните, неформални средби со граѓани, на кои што беа истакнувани приоритетите и потребите на граѓаните. [...]
Горе