Внатрешно пријавување

Овластено лице за прием на пријави доставени заради зашитено внатрешно пријавување, во Општина Берово е :

 Eмилија Ваканска

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

Адреса: ул.,,Димитар Беровски” бр. 10 Берово

Тел: 033/471-057 локал 104

Мобилен: 070/ 326-753

email: [email protected]

Годишен план АНТИКОРУПЦИЈА ОПШТИНА БЕРОВО 2021

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачи

Закон-за-заштита-на-укажувачите

Правилник-за-заштитено-внатрешно-пријавување-во-јавниот-сектор

Горе