Јавно излагање на идејни проекти, поднесени согласно јавен конкурс за изработка на идеен проект за подигање на спомен обележје

Врз основа на член 15, од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата (Службен весник на Република Македонија бр. 66/04,89/08,152/5), а согласно одржаниот состанок со одборот за подигнување на спомен обележје на четворицата бранители, кои загинаа во воениот конфликт во 2001 година , Општина Берово, врши јавно излагање на  идејни проекти, кои се доставени во Архивата на општина Берово, во законски утрврдениот рок.

Проектите јавно ќе бидат изложени на Веб страната на Општина Берово и на огласна табла.

До Архивата на Општина Берово пристигнаа 2 идејни проекти. Во продолжение јавно излагање на истите.

Горе