Одржан zoom состанок во врска со иницијатива за прогласување на заштитено подрачје ,,Малешево”

Денеска преку zoom платформата, е одржан состанок на инволвираните страни, во врска со иницијативта  за прогласување на заштитено подрчје ,,Малешево”, на пределот на Малешевски планини и Влаина.

На состанокот присуствуваше Градоначалникот на Општина Берово Звонко Пекевски, Градоначалникот на Општина Пехчево, Драган Тренчевски, Државниот секретар во министерство за животна средина и просторно планирање – Каја Шукова, претставници од Министерство за животна средина и просторно планирање, претставници од ПЗП Фармахем и претставници од Македонско еколошко друштво.

На состанокот е донесен заклучок да се направи јавна расправа  со сите инволвирани страни во Берово и Пехчево, каде што пред граѓаните предлогот ќе биде презентиран и  да се слушне мислењето на сите инволвирани страни.

По спроведување на јавната расправа, ќе се  продолжи постапкат, како  редовната законска процедура за прогласување на заштитено подрачје ,,Малешево”, на пределот на Малешевски планини и Влаина.

Горе