Author: Biljana Kalamadevska

Конкурс за пријавување на кандидати за спроведување на попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, во 2021 година

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика, објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и [...]

Министерката Царовска на панел дискусија во Берово ,,Учи паметно, работи стручно”

Министерката за образование и наука, Мила Царовска денеска во Берово имаше продуктивна консултативна средба со претставници од локални компании, општините и средните стручни училишта од Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица. Средбата е дел од процесот „Учи паметно, работи стручно”, чија основна цел е да се идентификува потребата од отворање на одредени профили и паралеки, [...]

Поставено улично осветлување во населба Ширината

Со ставањето во функција на уличното осветлување, се решава уште еден проблем на жителите од населба Ширината во Берово, која полека, но сигурно станува ново место за живеење во Берово. Со поставувањето на комплетната инсталација во овој дел од Берово, се реши долгогодишен проблем и се одговори на барањето на жителите од ова место. Комплетната [...]

Градоначалникот Пекевски и Претседателот на Совет, Матеничарски присуствуваа на седница на Здружение на пензионери

На покана на Претседателот на Здружение на пензионери, вчера, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски и Претседателот на Совет на Општина Берово, Јован Матеничарски, присуствуваа на седница на Здружение на пензионери. На Седницата, најпрво се обрати Претседателот на Здружението на пензионери, Васко Механџиски,  кои го поздрави присуството на локалните функционери и им се заблагодари за [...]

Одржан состанок во врска со иницијатива за прогласување на заштитено подрачје ,,Малешево”

Денеска во просториите на Општина Берово, е одржан состанок на инволвираните страни, во врска со иницијатива на двете општини Берово и Пехчево,  за прогласување на заштитено подрчје ,,Малешево”, на пределот на Малешевкки планини и Влаина. На состанокот присуствуваа Градоначалниците на Општина Берово и Општина Пехчево. Присутен на состанокт беше и Државниот секретар во министерство за [...]

Се решава долгогодишниот проблем со водоснабдувањето во туристичка населба Беровско Езеро

Денеска е објавен повикот за избор на најповолен економски оператор за изведување на проект „Реконструкција на водоводна линија, дел од секундарна водоводна мрежа  и поврзување на нов резервоар со примарна водоводна мрежа во туристичка населба Беровско езеро, во општина Берово“. Проектот ќе понуди решавање на долгогодишниот проблем со водоснабдувањето во туристичката наслеба Беровско Езеро, а [...]

Советот на Општина Берово, денеска ја одржа својата 44 Седница

На 44 Седница на Советот на Општина Берово, усвоени се следните одлуки : Записник од одржана 43-та Седница на Совет на Општина Берово; Одлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства од Програмата за управување на водите за 2021 година, дел III точка 1 алинеја 1 за „Изградба на нови и одржување [...]

Градоначалникот Пекевски оствари работна средба со Петар Петров-прв секретар во Бугарската амбасада

Во рамките на активностите на општина Берово од областа на образованието и социјална заштита, Градоначалникот Пекевски, денеска во својот кабинет, оствари средба со Петар Петров-прв секретар на Бугарската амбасада во Република Северна Македонија. На средбата е разговарано за идните повици за грантови, на кои би можела општина Берово да аплицира, за подобрување на условите за [...]

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на 23 извршители (даватели на услуги) во рамките на Проектот “Возврати со љубов, грижа и почит”

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на 23 извршители (даватели на услуги) во рамките на Проектот “Возврати со љубов, грижа и почит”   Врз основа на Договор за грант бр. 1/2020, склучен помеѓу Министерството за труд и социјална политика, Општина Берово и ОЈУСЗСЛ ,,Др. Иван Влашки”, Правилник  за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите [...]

Хуманитарната организација “Свети Спас”, израдува 52 дечиња од социјално ранилива категорија во Берово

52 дечиња од социјално ранливи семејства, од Берово, добија  пакетчиња со слатки работи, како донација од Хуманитарната организација "Свети Спас”. Пакетчињата беа доделени од страна на Градоначалникот Пекевски, кој истакна голема благодарност до Хуманитарната организација "Свети Спас”, потенцирајќи дека, ваквите донации треба да  бидат пример,  во насока на подобрување на општественото живеење и никој во [...]
Горе