ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2021 За унапредување на два (2) административни службенци во Општина Берово

Општина Берово објавува ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2021, за унапредување на два (2) административни службенци во Општина Берово за следните работни места:

(1) Советник координатор за еднакви можности на мажите и жените во Одделение за локален економски развој во Општина Берово, шифра УПР0101В01000 – 1 извршител,

(2) Советник за утврдување и наплата на данок, такси и други надоместоци во Одделение за финансиски прашања во Општина Берово, шифра УПР0101В01000 – 1 извршител,

Огласот можете да го превземете ТУКА.

Образец Пријава по Интерен оглас за Советник лер- можете да превземете ТУКА.

Образец Пријава по Интерен оглас за Советник финансии-можете да превземете ТУКА.

Горе