Доколку имате кабаст или градинарски отпад, јавете се на 076/261-864 Заедно за почисто Берово!

ЈПКР “УСЛУГА” Берово, ги повикува, граѓаните, кои имаат кабаст и градинарски отпад,  во поголема количина да се најават на број 076 261 864,  како би се пристапило кон негово организирано подигнување. 
Напомена : 
Доколку имате потреба од ваква услуга навремено да го класирате и уредно складирате отпадот, како би можеле екипите на ЈПКР ,,Услуга”, непречено да го подигнат.
Заедно за почисто Берово!
Стоп за диви депонии и неправило пласирање на отпад!
НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ
со јавување на 
бр. 076 261 864
Горе