Совет

Советот на Општина Берово денеска ја одржа својата 42 Седница

Преку ZOOM платформата, а заради почитување на мерките за заштита од КОВИД 19,  Советот на Општина Берово, денеска ја одржа својата 42 Седница на која беа донесени следните одлуки: Одлука за укинување на Образец B1 Развојна Програма за Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево, Бр.22-3479/1 од 19.10.2018 годинаод План за програми за развој [...]

41 Седница на Совет на Општина Берово, во моментот се одржува on line

Заради заштита и превенција од КОВИД 19, продолжетокот на 41 Седница на Совет на Општина Берово, денеска се одржува on line на zoom платформата. На дневен ред, пред советниците, на разгледување се следниве точки: 1. Предлог Одлука за дополнување на Деловникот на Советот на Општина Берово; 2. В 2 образец за развојна програма „Заштита на [...]
Горе