Социјална заштита

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на Проектен координатор во рамките на Проектот “Возврати со љубов, грижа и почит”

Општина Берово, во соработка со ОЈУСЗСЛ ,,др. Иван Влашки”,   започнува со имплементација на Проект “Возврати со љубов, грижа и почит” кој е финансиран од Министерството за труд и социјална  политика, преку Светска Банка. I. Краток опис на проектот Проектот ќе понуди помош и нега во домашни услови, за стари и изнемоштени лица на територијата на [...]

Се разубавува дворната површина во Домот за стари лица во Берово

Се разубавува дворната површина во ОЈУСЗСЛ ,,Др. Иван Влашки” Во Берово, при што старите лица, добиваат уште по пријатно катче за престој. Во тек се активности за изградба на  уникатна украсна црквичка, бунар и летниковец, кои на дворот му даваат дополнителна убавина, а за станарите обезбедуваат нови  содржини. За уредување на дворните површини, од Буџетот [...]

Општина Берово започнува со имплементација на проект ,,Возврати со љубов, грижа и почит”

Во рамките на активностите на Oпштина Берово од социјална заштита, Општина Берово започнува со имплементација на проект ,,Возврати со љубов, грижа и почит”, финансиран од Министерството за труд и социјална политика, по претходно одобрена апликација. Се работи за проект, кој ќе овозможи помош и нега во домашни услови на стари и изнемоштени лица на територијата [...]

Интензивно се уредува третата ламела од Домот за стари во Берово

Се уредува третата ламела од Домот за стари лица ,,д-р. Иван Влашки” во Берово, која ќе понуди 10 нови легла за корисниците и ново место за одмор и рекреација, на сите корисници во домот. Внатрешното уредување на третата ламела, е финансирано од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа а преку [...]

Беровските ученици, кои следат настава со физичко присуство, добија визири

Беровските ученици, кои наставата ја следат со физичко присуство, односно учениците од прво до трето одделение, денеска добија визири, за заштита и безбедност при следење на наставата, во услови на пандемија од КОВИД 19. Визирите на двете основни училишта ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” и ООУ ,,Никола Петров Русински” им ги додели Градоначалникот на Општина Берово, Звонко [...]
Горе