Јавен оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Берово”

Општина Берово објавува оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Берово” CB006.2.12.117 – LP/01, со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија број на повикот 2014TC16I5CB006-2018-2.
Тендерското досие е достапно на следниве веб-страници:

Тендерско досие 

Документите можете да ги преземете на следниот  ЛИНК

Крајниот рок за доставување на понуди е 07.04.2021,до 15:00 часот (локално време).

Евентуални дополнителни информации или појаснувања ќе бидат објавени на веб страната на Договорниот орган – општина Берово: https://www.berovo.gov.mk/, како и на официјалната веб страна на Програмата:http://www.ipa-cbc-007.eu
Тендерот за набавка на специалното возило е дел од проектот „Волонтери преку граница“ кој веќе почна со имплементацијата, а ќе трае 18 месеци.

Горе