Искористете ја можност да го искажете своето мислење за приоритети и потребите од социјалната сфера во Општина Берово

Искористете ја можност да го искажете своето мислење за приоритети и потребите од социјалната сфера во вашата општина!

Посетете ја www.moja-opstina.mk и станете активни чинители при креирањето на потребните социјални услуги наменети за ранливите категории.

Податоците од вашето мислење ќе бидат искористени во креирање на предлог програми за нови социјални услуги реализирани во вашата општина како дел од Програмата Општинско – корисна работа за 2021 година.

#ШансаЗаСите

Моја општина

moja-opstina.mk

Горе