Доделени сертификатите на ангажираните лица од општинско корисна работа

Денеска во просториите на  Салата на Општина Берово, се доделени сертификатите, на лицата, кои  во минатиот циклус, беа ангажирани на проектот за општинско корисна работа.

Проектот е финансиран преку Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд, на Владата на РСМ за 2020 година, се организира во соработка со Агенција за вработување на РСМ и МТСП а се реализира преку Општина Берово. Целиот процес е поддржан од  УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка.

Целта на пректот е креирање на можности за работа за сите, преку стекнување со одредени квалификации и вештини и конкурентност на пазарот за труд а извршителите во овој циклус беа ангажирани за грижа и нега на стари лица во домашни услови.

Како што истакна координаторот на проектот, Ѓорѓи Пеовски, благодарение на заедничкото залагање на Општина Берово и извршителите, сите активности од проектот се успешно реализирани и очекуваме ангажман и во следниот циклус.

Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски им се заблагодари на извршителите за досегашниот ангажман, честитајќи им за успешно завршената работа, и изкажа иницијатива за повторно вклучување во програмата,  со тоа што бенифитот  е голем и за ангажираните лица и за крајните корисници, како и за нивните семејства.  Посакувајќи им добиените потврди и сертификати, во иднина да им послужат, бидат конкурентни на пазарот на труд, посака соработката да продолжи и сите да добијат работни ангажмани, а Берово и понатаму да остане успешна приказна за  искористување на средства од меѓународните фондови.

Горе