Во чест на врвната хуманост да и помогнеме фамилија на Верче

Почитувани,
Денеска остваривме средба со хуманата фамилија на Верче Белчовска од с. Русиново, кои ги донираа нејзините органи и кои го направија најголемиот можен чин во хуманоста за човештвото и покажаа колку човек во одредени тешки моменти може да биде голем.

Од страна на Општина Берово, ќе бидат превземени сите мерки и на семејството ќе му се пружи најголемата институционална подршка, во рамките на надлежностите. Исто така ќе помогнеме и на повисоко институционално ниво, да ја добијат потребната поддршка.

Заради тешката финансиска состојба, во која семејството се наоѓа, отворени се донаторски сметки за секој кој сака да донира во рамките на своите можности.

Кон акцијата се приклучува и Општина Берово.
Сметка за донација во земјата:
Сметка за донација во странство:

Фамилија Белчовски се благодарни на секој еден од Вас, кој ќе се одлучи да даде помош и поддршка.

Горе