Општина Берово започна со кастрење на дрвјата на јавна површина

Во пресрет на пролетта, Општина Берово, во соработка со ЈПКР ,,Услуга” , започна со кастрење на дрвјата на јавни површини.

Притоа, со кастрење на дрвјата е започнато на пофреквентните улици,  а во престојниот период ќе се продолжи, секаде каде што е потребно.

Со кастрењето на непотребната вегетација, се овозможува непречено одвивање на сообраќајот, прегледност во вечерните часови и непречено снабдување со електрична енергија.

Горе