ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-2219/2018

Напишано од Administrator Печати
06
Јули
2018

“ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА – КОЛСКО ПЕШАЧКА УЛИЦА КАКО СПОЈ НА УЛ.БАЛКАНСКА И УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО ВО БЕРОВО”