Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Вести

Формирана Советодавна граѓанска група

Во просториите на Општина Берово се организираше средба за формирање на советодавна група граѓани (СГГ). Главни организатори на средбата беа МВР и ОБСЕ. Овие советодавни групи ќе имаат значење на групи за решавање на проблеми од заеднички интерес на локано ниво.

Прочитај повеќе: Формирана Советодавна граѓанска група

 

Велосипедската патека во источниот регион тргнува од Беровско езеро

Македонија ќе биде во обединета Европа преку Патеката на железната завеса, која за прв пат ќе поминува низ Берово, Делчево, и Струмица како дел од дестинацијата на 20 илјади европјани - велосипедисти кои секоја година ја промовираат пораката против поделбите потсетувајќи на времето кога железната завеса беше спуштена помеѓу Истокот и Западот.

Прочитај повеќе: Велосипедската патека во источниот регион тргнува од Беровско езеро

 

Федерацијата на фармери на РМ на средба со малешевските земјоделци

 

Во организација на Федерацијата на фармери на РМ  и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието, во просториите на општина Берово се  одржа предавање на тема „Инвестиции во обезбедување на стандарди за безбедност на храна“.

Прочитај повеќе: Федерацијата на фармери на РМ на средба со малешевските земјоделци

   

Первенција од криминал во вашиот дом

Општина Берово во соработка со Полициската станица од Берово издаде брошура  „За первенција од криминал во вашиот дом“. Преку оваа брошура населението може од  поблиску да се запознае со некои  од основните  заштитни мерки од кражби и упад на провалници во сопствените домови.

Прочитај повеќе: Первенција од криминал во вашиот дом

 

До 15 март се поднесуваат ГДП за остварен приход во 2009

Најдоцна до 15 март секој граѓанин и даночен  обврзник  во РМ задолжително треба да поднесе Годишна даночна пријава за 2009 година , доколку покрај платата или пензијата, приход од самостојна дејност или земјоделска дејност во текот на изминатата година оствариле и приход од закуп на недвижен имот, добиле авторски хонорар, приход од хартии од  вредност или од игри на среќа треба да поднесат ГДП.

Прочитај повеќе: До 15 март се поднесуваат ГДП за остварен приход во 2009

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии