Насловна Актуелно Вести Паркинг просторот, кај детската градинка ,,23 Август” во Берово, конечно ќе блесне во ново руво, целосно реконструиран

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Паркинг просторот, кај детската градинка ,,23 Август” во Берово, конечно ќе блесне во ново руво, целосно реконструиран

 

Преку форуми во заедницата до подобрена патна инфраструктура во градот .

Ќе се реконструира паркингот кај детската градинка ,,23 Август во Берово.

 

Овој проект е изгласан како прворангиран на Буџетскиот форум во 2018 години, меѓутоа заради технички проблеми, односно немање техничка документација, понатаму следуваше измени на документацијата и нејзино дополнување, па се до денешното комплетирање на сите потребни документи, кога е и распишан повикот за јавна набавка на изведувач на градежните работи.

Проектот е од големо значење за родителите на децата кои престојуваат во детската градинка, но и за станарите во стамбената зграда. Ќе се подобри патната инфраструктура, ќе им се олесни пристапноста а исто така ќе стане и пријатно место за рекреативни активности и уживање.

За овој проект, во општинскиот Буџет се предвидени околу 1.870.000,00 денари, колку ќе потроши општината зависи од понудата на најповолниот економски оператор.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии