Насловна Актуелно Вести Општинскиот просветен инспектор на увид во училиштата, во пресрет на учебната година

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Општинскиот просветен инспектор на увид во училиштата, во пресрет на учебната година

 

Општинскиот просветен инспектор, деновиве врши увид во подготвителните активности на двете основни и средното училиште, согласно новите протоколи за одвивање на наставата, во услови на КОВИД 19.

 

Имено, извршен е увид на сите училишта и генерално сите се подготвени за безбедно, да ја започнат учебната година, почитувајќи ги сите протоколи од МОН .

Покрај тоа, направен е увид и во тековните активности на училиштата, при што во ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски” во Берово, во тек е уредување на дворната површина на училиштето, во подрачно училиште с. Митрашинци во тек е промена на кровната конструкција на салата, во ООУ ,,Никола Петров Русински” во тек е оградување на училишниот двор, во ОСУ ,,Ацо Русковски” во тек е реконструкција на училишните тоалети.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии