Насловна Актуелно Вести Распишан поетски награден конкурс на тема ,,23 Август-Светла иднина на Берово"

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Распишан поетски награден конкурс на тема ,,23 Август-Светла иднина на Берово"

По повод 23 Август  ден на ослободувањето на град Берово Матичната народна библиотека ,, Народна Просвета ,, во состав на Дом на културата ,, Димитар Беровски ,, - Берово , за 2020 г. Распишува Анонимен поетски награден


К   О   Н    К   У   Р   С

На тема  ,,23 Август – Светла иднина на Берово ,,

 

Право на учество имаат учениците  од 5 – 9 одд. од основните училишта на територијата на Општина Берово и учениците од 1 -4 година во средното училиште  ,, Ацо Русковски ,, Берово

Наградените учесници  на првото место од средното и основните училишта  ќе добијат благодарници од Општина  Берово и парична награда од Матичната Библиотека, а второ и трето наградените ќе добијата книги од Матичната библиотека

Личните творби можат да бидат напишани во поезија и проза.

Творбите да бидат шифрирани , а во посебно пликче да стои  шифрата, името и птезимето, кое оделение или клас е и од кое училиште доаѓа кандидатот.

Конкурсот трае од 04 .08.2020 до 14. 08. 2020 г.

Творбите да се испраќаат на горе наведената адреса со назнака  за Анонимен награден конкурс


30.07.2020 г                                           Матична народна библиотека

Б е р о в о                                                    ,,Народна Просвета,,

Директор

Тања Шенковска

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии