Насловна Актуелно Вести Барање за движење за земјоделски работи се издаваат во Општинскиот кризен штаб денес САБОТА до 14 часот

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Барање за движење за земјоделски работи се издаваат во Општинскиот кризен штаб денес САБОТА до 14 часот

Почитувани, 
Сите оние граѓани кои ќе имаат потреба за движење во понеделник од 08 часот до 19 часот за извршување неопходни сезонски земјоделски работи, своите барања ќе можат да ги достават денес (сабота) до 14 часот во дежурните служби на општинскиот кризен штаб во Општина Берово. Неделата, како ден во кој забраната за движење ќе почне од 11 часот, не се планира издавање на дозволи.

Градоначаник на општина Берово
Претседател на општинскиот кризен штаб за борба против коронавирусот КОВИД-19

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии