Насловна Актуелно Вести Нов крак покриен со улично осветлување во туристичка населба Абланица

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Нов крак покриен со улично осветлување во туристичка населба Абланица

Уште еден дел од туристичката населба Абланица, во рамките на активностите, за подобрување на условите за туристите, ќе добие улично осветлување.

Паралелно со инсталирањето на нови линии, за улично осветлување и докомплетирање на постојните, општина Берово врши и интервенции за отстранување на оштетените сијалични места и вградување нови.

Годинава, туристичката населба Абланица ќе биде осветлена во најголем дел и со тоа ќе се придонесе за поголема безбедност на возачите и пешаците.

Во периодот што следи, општината ќе продолжи со активностите за проширување на мрежата на јавно осветлување.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии