Насловна Актуелно Вести Мобилниот тим од општина Берово, набавува претежно лекови на стари и изнемоштени лица

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Мобилниот тим од општина Берово, набавува претежно лекови на стари и изнемоштени лица

Во изминатиот период, а во услови на актуелната состојба со Covid 19 (корона вирус), Општина Берово формира мобилен тим, за помош и подршка на стари и изнемоштени лица и лица со посебни потреби, кој веќе една недела функционира и вонглавно ги снабдува старите и изнемоштени лица,со лекови. 

За да не остваруваат директен контакт со останатите лица и да се изложуваат на дополнителна опасност од инфицирање,  истите се обраќаат на отворените телефонски линии.

Доколку и вие сте во групата на стари изменоштени лица,или лица со посебни потреби, повелете обратете се на слефнвр телефонски броеви:

033/550-999- Старечки Дом ,,Д-р Иван Влашки" - Берово

075/307-144 Живка Каламадевска

071/384-771 Биљана Марковска

078/568-818 Новица Печински

Во периодот од 07:30 часот до 15:30 часот, Општина Берово Ви стои на располагање за поддршка  и на телефонскиот број на општина Берово 033/471-057.

После повикот, од страна на лице на кое што му е потребна помош или поддршка, мобилниот тим на општина Берово, доаѓа во домот на нарачателот, за да ја прими нарачката, со соодветни средства за набавка на истата.

Почитувајќи ги мерките на Владата на Република Северна Македонија, изречени поради актуелната состојба со корона вирусот, сите заеднички  допринесуваме, за никој да не биде погоден.

Општина Берово ВИ стои на располагање за помош и поддршка!

Јавното здравје е заедничка одговорност!

Општина Берово

Градоначалник

ЗВОНКО ПЕКЕВСКИ

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии