Насловна Актуелно Вести Општина Берово додели 15 преносни компјутери на ООУ ,,Никола Петров Русински”

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Општина Берово додели 15 преносни компјутери на ООУ ,,Никола Петров Русински”

За усовршување на наставниот процес, како и полесно доловување на наставната содржина, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, денска отстапи 15  половни преносни компјутери лап топи марка Fujitsu, за потребите на ООУ,,Никола Петров Русински.

Градоначалникот Пекевски, ги предаде комјутерите на училиштето и посака многу успех во наставата и секојдневно унапредување на наставниот процес.

Лаптопите се добиени како донација од нашиот сограѓанин Дамјан Карпузовски, кој живее и работи во Германија и ќе бидат од големо значење за подобрување на наставата.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии