Насловна Актуелно Вести Се реконструираат спортските терени во ООУ„Никола Петров – Русински“

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Се реконструираат спортските терени во ООУ„Никола Петров – Русински“

 

Општина Берово продолжува со подобрување на условите за учење за учениците. Во рамките на програмата за унапредување на образовниот процес и условите за учење на учениците, општинското основно училиште „Никола Петров – Русински“, од с.Русиново, започна проект за реконструкција на спортските терени, за поголема безбедност на учениците.

 

Во рамки на проектот, кој ќе се реализира во текот на месец октомври, ќе се обезбеди оградување на теренот околу училишните спортски терени, со што ќе се обезбеди подобра средина за спортување и учење, а спортските терени непречено ќе се користат.

За овој проект од Буџетот на училиштето, ќе бидат исплатени 896.495,00 денари.

Во иднина се планира во ООУ„Никола Петров – Русински“ , да се огради училишниот двор и партерно да се уреди.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии