Насловна Актуелно Вести Замена на дотраена водоводна линија во с. Русиново и нова водоводна линија во с. Смојмирово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Замена на дотраена водоводна линија во с. Русиново и нова водоводна линија во с. Смојмирово

 

Општина Берово во соработка со ЈПКР „ Услуга“, постојано се грижи за подобрување на комуналните услуги на граѓаните.

Екипи на ЈПКР „ Услуга“ извршија замена на стара и дотраена водоводна линија со нова, во с. Русиново, во должина од 500 метри и изградба на нова водоводна линија, во с. Смојмирово   во должина од  400 метри.

 

Финансиските средства за изведба и замена на водоводната линија,  ги обезбедува самото претпријатие.

Со реконструкцијата на водоводната линија во населените места, ќе бидат заменети и корисничките приклучоци.

Со овие активности, се подобрува водоснабдувањето на населението и воедно се намалуваат досегашните загуби, предизвикани од дотраеноста на постоечката линија, а се прави и нова линија за  воснабдување.

 


Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии