Насловна Актуелно Вести Прогласени најдобрите матуранти од ОСУ,,Ацо Русковски”

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Прогласени најдобрите матуранти од ОСУ,,Ацо Русковски”

Во рамките на матурското дефиле, беа прогласени најдобрите ученици, во текот на четирите години средно образование, од ОСУ,,Ацо Русковски од Берово и им беа доделени дипломи и пофалници.

 

За ученик на генерацијата 2018/2019 година, од гимназиско образование,  е избран Милан Тасевски .

За ученик на генерацијата 2018/2019 година, од  стручното образование, е избрана  Емилија Гуџевска.

Анастасија Тасевска, Маја Пандова  и Филип Пржовски, добија пофалница, за континуиран одличен успех и примерно поведение.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии