Насловна Актуелно Вести Новиот пазар во Берово, наскоро ќе добие и нови тезги

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Новиот пазар во Берово, наскоро ќе добие и нови тезги

 

Новиот покриен зелен пазар во Берово, кој неодамна започна со работа, наскоро ќе добие и нови тезги.

Проектот е продолжување на активностите за изградба на покриен зелен пазар, во кој со втората фаза, ќе набават современи, модерни тезги за продажба на производи.

Средствата во износ од околу 3.500.000,00 денари, се обезбедени преку Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, преку мерка Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи, подмерка Инвестиции во пазарната инфраструктура за постбербени активности.

 

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии