Насловна Актуелно Вести Учениците од ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” имаа работилница за борба против никотизмот

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Учениците од ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” имаа работилница за борба против никотизмот

На часот по одделенска заедница, учениците од деветто одделение од ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” имаа работилница за борба против никотизмот и болестите на зависност.

На часот присуствуваше стручната служба во училиштето и директорот.

Учениците имаа подготвено презентација за последиците од цигарите врз човековото здравје. Со внимание го проследија часот, а се надеваме дека извлекоа поучна порака, дека треба да го зачуваат своето здравје, без присуство на пороци.

Никотинот, како тивок убиец, секојдневно е присутен помеѓу младата популација, па затоа ваквите акции се планира и во иднина да се спроведуваат се почесто, во училиштето.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии