Насловна Актуелно Вести Градоначалникот на Општина Берово, им го честиташе меѓународниот ден на жената на корисничките во Домот за стари

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Градоначалникот на Општина Берово, им го честиташе меѓународниот ден на жената на корисничките во Домот за стари

По повод меѓународниот ден на жената, 8-ми март, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, денеска ги посети корисниците во Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица ,,д-р. Иван Влашки" од Берово.

 

Тој им посака, во добро здравје, да уживаат во третото доба и уште многу години да ги користат услугите што ги нуди оваа установа.

 

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии