Насловна Актуелно Вести Резултати од прво коло од РСИ

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Резултати од прво коло од РСИ

Во првото коло на Работничките спортски игри се постиганти следниве резултати:

-17.00 час. МВР-Берово - ПШС,,Малешево,, Берово 1-0

-17 .30 час. Приватни фирми Берово - Гранична полиција 2-2

-18.00 час . Општина Берово и Oсновен суд- Такси возачи 6-1

-18.30 час ПШС,,Равна река,, Пехчево - Жито Малеш Берово 3-1

-19.00 час АВРМ(Активни баратели на работа) - Фагус 1-1

-19.30 час ЈПКР Услуга Берово - Малешевски еснафи Берово 0-1

Второто коло се игра на 14.02.2019г (четврток) со почеток во 17ч. со следниве натпревери:

-17.00 час. ПШС,,Малешево,, Берово -Општина Берово и основен суд

-17 .30 час. Гранична полиција - ПШС,,Равна река,, Пехчево

-18.00 час . АВРМ(Активни баратели на работа)- МВР-Берово

-18.30 час ЈПКР Услуга Берово - Приватни фирми Берово

-19.00 час Фагус Пехчево - Такси возачи

-19.30 час Жито Малеш Берово - Малешевски еснафи Берово

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии