Насловна Актуелно Вести Наскоро кровна реконструкција на ООУ„Никола Петров-Русински“

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Наскоро кровна реконструкција на ООУ„Никола Петров-Русински“

Досегашните активности и зафати преземени и извршени врз ОУ„Никола Петров Русински“  зборува за успешноста на поедини носители на функција, кои размислуваат развојно и позитивно за својата заедница.

Во училиштето Никола Петров-Русински е извршена целосна реконструкција на таванот на фискултурната сала, а потоа на истата е извршено белење и фарбање. Сите внатрешни врати во училиштето се заменети со нови. Нерамниот и студен бетон во приземјето е заменет  со плочки. Пред влезот на фискултурната сала  се реконструирани вградените плакари и огласните табли. Во тек е санација на влезот во училишната зграда, односно поставување настрешник, и доградување на санитарен чвор.  Извршени се повеќе поправки во училишната кујна и таа е подготвена за работа според ХАСАП-стандардите.

Сите овие зафати се овозможени преку одделени средства од Буџетот на Општина Берово.

Училиштето го доби проектот за реконструкција на кровот на згардата аплициран преку општината до УСАИД.  Активностите на покривот ќе започнат за време на летниот распуст, кога во зградата ќе може да се изведуват градежни работи.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии