Насловна Актуелно Вести Поблиску до Малешевијата со брошурата на Општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Поблиску до Малешевијата со брошурата на Општина Берово

Општина Берово издаде брошура „Допри до природата“ во која е претставена малешевската култура и традиција, историските и природни знаменитости како туристички потенцијали. Во брошурата се внесени сите основни податоци за Берово,

позначајните туристички локалитети и викендиците за сместување, пешачките патеки, богатството на природата.  Преку кратки записи може да се добијат информации  за црквите, музејот, позначајните датуми што ги одбележува Берово, културните манифестации во Берово и други значајни податоци за Берово и околината може да се најдат во брошурата. Првенствено е наменета за посетителите и туристите на Берово како и за сите заинтересирани што сакаат да прочитаат и дознаат нешто повеќе за Берово и неговата околина.

Преземи брошура:

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии