Насловна Актуелно Вести Первенција од криминал во вашиот дом

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Первенција од криминал во вашиот дом

Општина Берово во соработка со Полициската станица од Берово издаде брошура  „За первенција од криминал во вашиот дом“. Преку оваа брошура населението може од  поблиску да се запознае со некои  од основните  заштитни мерки од кражби и упад на провалници во сопствените домови.

Во последно време се зголемија  кражбите по куќите , а на домаќините се потешко им  иде како да го спречат крадењето и провалиите  во своите домови.

Преку брошурава ќе може да се запознаат како да користат некои трикови  сопствениците на домовите, за да создадат  несигурност кај крадецот и сомнение дали да упадне или не.

Преземи брошура

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии