Градоначалникот Пекевски на средба со сопствениците на туристички објекти на Беровско езеро

Во рамки на активностите на Општина Берово, за развој на туризмот, Градоначалникот Пекевски оствари работна средба со сопствениците на викендици и туристички објекти, во туристичката населба Беровско Езеро.
Состанокот се одржа во туристичниот комплекс Аурора и на истиот беше разговарано за состојбата со кајакарскиот дом, состојбата со инфраструктурата и наплатата на таксата за привремен престој.
Притоа, од состанокот произлегоа многу конструктивни предлози и идеи, во насока на унапредување на туристичката понуда, преку креирање на нови содржини.
Туризмот е еден од главните столбови за развој на Берово и затоа во периодот што следи, голем дел од предвиденото во годишните програми е насочено токму во овој дел- истакна Пекевски. Тој додаде дека во Програмите за работа за 2021 година, предвидено е решавање на проблемот со водоснабдувањето, изградба на патна инфраструктура и осветлување во туристичката населба Беровско Езеро.
Горе