Донесени одлуки на 47-та Седеница на Совет на Општина Берово

На  47 Седница на Совет на Општина Берово донесен е:

План за упис на ученици во I година средно образование во ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово за учебната 2021/2022 година

Горе