Category: Проекти

Хортикултурно уреден дворот во ООУ,,Никола Петров Русински”

Новите туи, ели, јасмини и цветни грмушки, ќе го красат дворот  во основното училиште во с. Русиново, кој  хортикултурно е уреден, по одобрена  апликација и изготвен проект, кој за потребите на општината, го изработи и донира, општествено одговорен граѓанин, д-р Ефтим Брндевски. Целта на оваа мерка, е намалување на аерозагадувањето, преку уредување на зелени површини, [...]
Горе