Инфраструктура

Се гради пешачката и вело патека како спој на ул. ,,Гоце Делчев” и ,,Борис Кидрич”

Во рамките на активностите на Општина Берово, за реконструкција на локални улици и патишта , се реконструира пешачката и вело патека како спој на ул. ,,Гоце Делчев” и ,,Борис Кидрич”. Со изградбата на оваа улица, ќе се олесни пристапноста на жителите од овој дел на градот, кој ќе добијат соодветна инфраструктура и подобар квалитет на [...]

Се решава долгогодишниот проблем со водоснабдувањето во туристичка населба Беровско Езеро

Денеска е објавен повикот за избор на најповолен економски оператор за изведување на проект „Реконструкција на водоводна линија, дел од секундарна водоводна мрежа  и поврзување на нов резервоар со примарна водоводна мрежа во туристичка населба Беровско езеро, во општина Берово“. Проектот ќе понуди решавање на долгогодишниот проблем со водоснабдувањето во туристичката наслеба Беровско Езеро, а [...]

Нов асфалт добива паркинг просторот, кај детската градинка ,,23 Август” во Берово

Започа асфалтирањето на паркинг просторот кај детската градинка ,,23 Август" во Берово. Увид во градежните работи на терен, денеска изврши Градоначалникот Пекевски, кој истакна дека овој проект се реализира со примена на партиципативен принцип и учество на граѓаните, преку форуми во заедницата. Се работи за проект, кој е изгласан како прворангиран на Буџетскиот форум во [...]

Започна изградба на пешачка патека по кеј на река Брегалница покрај автобуската станица во Берово

Беровчани ќе добијат нова пешачка патека, која е дополнување на веќе постоечката патека на кеј на река Брегалница. Започна изградбата на пешачка патека по кеј на река Брегалница, покрај автобуската станица во Берово. Станува збор за надополнување на веќе постоечката патека, изградба со бехатон плочки, со должина од 56 метри и широчина 3,5 метри, која [...]

Започна изградбата на крак од ул.,,Прохор Пчињски” во Берово

Во рамките на Програмата за реконструкција на локални улици и патишта за 2020 година, денеска започнаа активностите за изградба на крак од ул.,,Прохор Пчињски", во Берово. Ќе се изгради колско пешачка патека, во должина од 45 метри, а бехатон плочки ќе бидат поставени на површина од 150 m2. Со изградбата на оваа улица, ќе се [...]
Горе