Category: Инфраструктура

Жителите од ул.,,5” и ул ,,Ѓорѓи Димитров” во Берово, после долги години, конечно добија асфалт

Од денес, асфалт ги кити улиците .,,5” и ,,Ѓорѓи Димитров” во Берово, при што жителите од овој дел од градот, конечно, по долги години добиваат соодветна патна инфраструктура. Се асфалтираат двете улици и крак од истите, во вкупна должина од околу 340 метри, широчина 6 метри, со поставување на  ивичнаци и уредување на тротоар на [...]

Започнува реконструкцијата на дел од ул.,,Борис Кидрич” во Берово

Во рамките на Програмата за изградба на локални улици и патишта за 2021 година, започнува ,,Реконструкцијата на дел од ул,,Борис Кидрич” во Берово, од спој со улица ,,Јуриј Гагарин” до спој со ул.,,23 Август”, односно делот кој не беше реконструиран . Во моментот се врши вадење на дел од постоечките оштетени ивичнаци, стругање на постоечки [...]

Започнува изградбата на секундарна и примарна водоводна мрежа во туристичка населба Беровско Езеро

Започнуваат активностите  за  изградбата на секундарна и примарна мрежа во  туристичка  населба Беровско Езеро, долгоочекуван проект за сопствениците на викендици, но и за граѓаните гостите и туристите. Најповолниот економски оператор е воведен во градба и започнува со реализација проект  за  „Реконструкција на водоводна линија, дел од секундарна водоводна мрежа  и поврзување на нов резервоар со [...]

Потпишан договор за oсветлување во туристичка населба ,,Беровско езеро”

Градоначалникот на општина Берово , Звонко Пекевски, го потпиша договорот со Биро за регионален развој, за финансирање на проекти за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за проектот ,,Подобрување на можноста за развој на спортско рекреативниот и езерскиот туризам во источно планскиот регион- Беровско езеро”. Проектот [...]

Започна изградбата на ул ,,5” и ул..Ѓорѓи Димитров” во Берово

Жителите од улица ,,5” и ул..Ѓорѓи Димитров”, во Берово, конечно ќе добијат соодветна инфраструктура и газањето по кал ќе го заменат со асфалт. Како дел од програмата за реконструкција на локални патишта и улици за 2021 година, започна изградбата на улица ,,5” во Берово и 3 крака од ул..Ѓорѓи Димитров”. Како што исткна градоначалникот Пекевски [...]

Започнува изградбата на крак од ул.,,Прохор Пчињски” во ромското маало

Со изградба на крак од ул.,,Прохор Пчињски”, започнуваат инфраструктурните активности во Берово, во рамките на проект ,, Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење на ромските заедници”. Денеска е воведен во градба, економски оператор и наскоро ќе започнат активностите за изградба на крак од улицата,  во должина од 65 метри, каде што  [...]

,,Македонија без кал”-Потпишан договорот за ,,Реконструкција на улици во с. Двориште”

Денеска во просториите на Општина Берово, Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски го потпишаа договорот со кој с. Двориште конечно ќе добие соодветна патна инфраструктура. По потпишувањето на договорот, заеднички извршија увид во село Двориште каде што се реализира проектот за „Поврзување на општините со локални патишта“. [...]

Потпишан договорот за релизација на проект ,,Реконстукција на ул.,,Маршал Тито” во с. Смојмирово

Денеска Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, потпиша договор со Бирото за регионален развој за релизација на проект ,,Реконстукција на ул.,,Маршал Тито” во с. Смојмирово. Ќе се реконструира улицата во должина од 593.70 метри, додека ширината на коловозот на улицата е предвиден од 4,50 метри, односно 2 коловозни ленти со ширина од по 2.25 метри [...]

Продолжува изградбата на колектор за фекална канализација во с. Будинарци

Општина Берово, постојано се грижи за подобрување на животот на граѓаните, како во градот така и во наслените места. Продолжува изградбата на колектор во с. Будинарци, со што ќе се заокружи  процесот за собирање и третман на отпадните води во горното течение на река Брегалница и ќе се заштитат  водите на р. Брегалница. Изградбата на [...]

Потпишан договорот за изградба на канализациона мрежа КРАК 3 во с. Русиново

Градоначаникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, вчера, во  Министерство за животна средина и просторно планирање, потпиша договор за изградба на канализациона мрежа, КРАК 3 во с. Русиново. Со проектот ќе бидат опфатени 363 метри, канализациона мрежа, ќе се заштитат водите на река Брегалница, ќе се заштити животната средина и ќе се подобри социјалната кохгезија. На [...]
Горе