Во чест на хероите, од Берово , кој го дадоа животот за нешто поголемо од себе во конфликтот 2001 година

Горе