Квартален извештај 2019 - трет квартал

Напишано од Administrator Печати
14
Ное
2019

Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година