Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07179/2020

Напишано од Administrator Печати
20
Мај
2020

Изградба на ул. Први Мај во с. Ратево-РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. ПРВИ МАЈ ВО с. Ратево