Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Јавни набавки

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.11-2923/2018

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

07
Септември
2018

ИЗРАБОТКА НА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (2019-2021)

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.11-2923/2018

 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.2928/2018

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

07
Септември
2018

“Набавка и испорака на материјали за одржување на улично осветлување за потребите на Општина Берово”

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.2928/2018

 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-2296/2018

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

04
Септември
2018

УСЛУГА ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ВО СЕЛО ДВОРИШТЕ СО РЕВИЗИЈА, ЕКОЛОШКИ ЕЛАБОРАТ И ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА)

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-2296/2018

   

Договор за реализација на проектот “Изработка на техничка документација за изградба на колекторски систем во три населени места по течението на река Брегалница“ - Општина Берово

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

11
JULY
2018

Договор за реализација на проектот “Изработка на техничка документација за изградба на колекторски систем во три населени места по течението на река Брегалница“ - Општина Берово

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Договор за реализација на проектот “Изработка на техничка документација за изградба на колекторски систем во три населени места по течението на река Брегалница“ - Општина Берово

 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-2218/2018

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

06
JULY
2018

“РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЌ ВО БЕРОВО”

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-2218/2018

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии