Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Урбанизам

Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Двориште“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Октомври
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и  урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува: 

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Двориште“

 

Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Ратево“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Октомври
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и  урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува:

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Ратево“

 

Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Русиново“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Октомври
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и  урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува:

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Русиново“

   

Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Владимирово“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Октомври
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува:

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Владимирово“

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

19
Октомври
2015

Општина Берово објавува оглас за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за семејно домување во викенд куќи A1(индивидуално домување во викенд куќи, становање, индивидуално домување со терцерни дејности), во туристичката населба „Суви Лаки“, Комерцијалнии и деловни намени  Б5 (хотелски комплекси) во туристичката населба „Беровско езеро“,  Објекти за Мало стопанство со намена Г2 (лесна и незагадувачка индустрија) со објекти за домување од  A1 и А2 (домување во семејни куќи и колективно домување) во градот Берово, Општина Берово.

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии