Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Вести

По повод денот на пролетта, градска трка за сите граѓани

Во рамките на годишната Програма за развој на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните за 2011 година, Општина Берово организира градска трка по повод денот на пролетта која ќе се одржи во понеделник на 21 март 2011 година.

Прочитај повеќе: По повод денот на пролетта, градска трка за сите граѓани

 

Победа за средношколците од ОСУ „Ацо Русковски“ од Берово

Беровските средношколци постојано покажуваат дека спортски се доста подготвени за постигнување на значајни резултати во турнирите кои се организирани од разни организатори.

Прочитај повеќе: Победа за средношколците од ОСУ „Ацо Русковски“ од Берово

 

Прво коло од Работничките спортски игри во мал фудбал

Во насока на подобрување на соработката помеѓу институциите во Општина Берово, после долгогодишно стагнирање во Берово на 14 март се одржа првото коло од Работничките Спортски игри во мал фудбал на кои учевствуваат екипи од

 

Прочитај повеќе: Прво коло од Работничките спортски игри во мал фудбал

   

Трибина за „Легализација на дивоградбите“

Со влегувањето во сила на новиот Закон за постапување со бесправно изградени објекти - „Легализација на дивоградбите“, се наложи потребата за одржување на трибини за поблиско запознавање на населението од Општина Берово со условите и потребните документи за легализација на сите објекти кои не се евидентирани во поседовен лист и за кои досега не постоело одобрение за градење.

Прочитај повеќе: Трибина за „Легализација на дивоградбите“

 

„Легализација на дивоградбите“

Што се може да се легализира и начинот на водење на постапката

Под бесправно изградени објекти во смисла на овој закон се подразбираат објекти од значење за Републиката согласно Законот за градење и друг закон, објекти со намена производство, дистрибуција и сервиси

Прочитај повеќе: „Легализација на дивоградбите“

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии