Вести
Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

Вести

Первенција од криминал во вашиот дом

Општина Берово во соработка со Полициската станица од Берово издаде брошура  „За первенција од криминал во вашиот дом“. Преку оваа брошура населението може од  поблиску да се запознае со некои  од основните  заштитни мерки од кражби и упад на провалници во сопствените домови.

Прочитај повеќе: Первенција од криминал во вашиот дом

 

До 15 март се поднесуваат ГДП за остварен приход во 2009

Најдоцна до 15 март секој граѓанин и даночен  обврзник  во РМ задолжително треба да поднесе Годишна даночна пријава за 2009 година , доколку покрај платата или пензијата, приход од самостојна дејност или земјоделска дејност во текот на изминатата година оствариле и приход од закуп на недвижен имот, добиле авторски хонорар, приход од хартии од  вредност или од игри на среќа треба да поднесат ГДП.

Прочитај повеќе: До 15 март се поднесуваат ГДП за остварен приход во 2009

 

Формирани се Месни заедници во Двориште и Митрашинци

Основањето на Месни заедници е пред сѐ да дојде до израз  интересот  на  граѓаните на селските населби,  кој ќе даде значаен придонес за решавање на секојдневните потреби.

Прочитај повеќе: Формирани се Месни заедници во Двориште и Митрашинци

   

Градоначалникот Драги Наџински во посета на Долна Нормандија

 

Општина Берово учествуваше  на еднонеделниот семинар за размена на информации и искуства во доменот на развивање на алтернативниот туризам  во регионот Долна Нормандија  и Лимузин во Р.Франција.

Три општини од Р. Македонија  Берово, Новаци и  Ростуше-Маврово преку Центарот за институционален развоj се вклучени во проектот за децентрализирана соработка  помеѓу Р. Македонија и Долна Нормандија и Лимузин.

Прочитај повеќе: Градоначалникот Драги Наџински во посета на Долна Нормандија

 

Каде е вистината за ратевскиот карневал„Бамбурци“ -2009година и здружението „Лешки“

Ратевскиот  kарневал „Бамбурци“ е локална културна манифестација која опстојува долго време, поддржана од локалното население,Општина Берово и Министерството за култура. Овогодишната организација на карневалот беше на високо ниво и беше запазен целиот протокол со што настанот „Ратевски Бамбурци“ веќе добива  сериозни димензии.

Со цел за афирмација и промовирање на карневалот, минатата година Министерството за култура одобри финансиска подршка за организирање на настанот на здружението на граѓани „Лешки“.

Прочитај повеќе: Каде е вистината за ратевскиот карневал„Бамбурци“ -2009година и здружението „Лешки“

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии