Насловна Администрација

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Администрација

Надлежности на општината

Член 20 - Општа надлежност

Општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Прочитај повеќе: Надлежности на општината
 

Администрација

А- СЕКТОР за правни, финансиски, јавни, развојни и општи работи

А.1 ОДДЕЛЕНИЕ за правни и општи работи

Прочитај повеќе: Администрација
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии